På grund av läget i Ukraina handelsstoppar TOMP produkter med ryskt ursprung.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har TOMP fattat beslut om åtgärder gällande ryska produkter i vårt sortiment. Vi kommer tillsvidare handelsstoppa ryska produkter.

Vi lider med den Ukrainska befolkningen och de som drabbas direkt och indirekt.

Vi följer utvecklingen och hoppas på en snabb, fredlig lösning.

Beslutet gäller omgående.

Ledningen på TOMP Beer Wine & Spirits