Leveransvillkor

1. Ordinarie leveransvillkor

1.1 15 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle alternativt ett ordervärde på minst 4000 SEK exkl. moms.

1.2 Stopptider för order:

Stockholm: Ordersstopp kl 13:00 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

Övriga Landet: Orderstopp kl 13:00 tre arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

1.3 Leverans och returtagning av emballage sker enligt överenskommen leveransdag. Ev. returer och tomfat tas med

under förutsättning att antalet tomfat samt vilken produkt tomfaten avser specificeras vid orderläggning till TOMP.

1.4 För leverans med tidspassning gäller särskild överenskommelse.

1.5 Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (avgift tillkommer)

2.1 Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av TOMP

Exempel på särskilda leveransvillkor:

  1. Särskild returtagning utan ny leverans.
  2. Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
  3. Sent inkommen order.
  4. Order som understiger 15 kolli alt minsta ordervärde per leveranstillfälle.
  5. Reklamationsvillkor
  6. Övrigt

Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska vara anmäld TOMP inom två dagar från leverans.

Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Med leverans avses den fysiska leveransen, också oavsett om signaturen på leveransdokumentet är otydbar eller saknas.