Från den 7 november 2022 gäller nya stopptider för order.

Stockholm:

Ordersstopp kl 11:00 en arbetsdag före överenskommen leveransdag.

Övriga Landet: 

Ordersstopp kl 11:00 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

 

Observera att det från den 7 november kan innebära att du får andra leveransdagar än dina nuvarande.

Klicka här för att se vilka dagar du kan få leverans.

Leveransvillkor

1. Ordinarie leveransvillkor

1.1 15 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle alternativt ett ordervärde på minst 4500 SEK exkl. moms.

1.2 Stopptider för order:

Stockholm:

Måndagar: Ordersstopp kl 11:30 en arbetsdag före överenskommen leveransdag.

Tisdag-Fredag: Ordersstopp kl 08:30 en arbetsdag före överenskommen leveransdag.

Övriga Landet: 

Måndagar: Ordersstopp kl 11:30 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

Tisdag-Fredag: Ordersstopp kl 08:30 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

1.3 Leverans och returtagning av emballage sker enligt överenskommen leveransdag.
Ev. returer och tomfat tas med under förutsättning att antalet tomfat samt vilken produkt tomfaten avser specificeras vid orderläggning till TOMP.

1.4 För leverans med tidspassning gäller särskild överenskommelse.

1.5 Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (avgift tillkommer)

2.1 Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av TOMP

Exempel på särskilda leveransvillkor:

  1. Särskild returtagning utan ny leverans.
  2. Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
  3. Sent inkommen order.
  4. Order som understiger 15 kolli alt minsta ordervärde per leveranstillfälle.
  5. Reklamationsvillkor
  6. Övrigt

Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska vara anmäld TOMP inom två dagar från leverans.

Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Med leverans avses den fysiska leveransen, också oavsett om signaturen på leveransdokumentet är otydbar eller saknas.