Leveransvillkor

1. Ordinarie leveransvillkor

1.1 Minst 15 fullgodskolli alternativt ett ordervärde på minst 4500 SEK exkl. moms.

1.2 Orderstopptider

Stockholm:

Ordersstopp kl 11:00 en arbetsdag före överenskommen leveransdag.

Övriga Landet: 

Ordersstopp kl 11:00 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

1.3 Returtagning av tomfat sker i samband med överenskommen leverans.
Ev. returer och tomfat tas med under förutsättning att antalet tomfat samt vilken produkt tomfaten avser specificeras vid orderläggning till TOMP.

1.4 För leverans med tidspassning gäller särskild överenskommelse.

1.5 Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (avgift tillkommer)

2.1 Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av TOMP

Exempel på särskilda leveransvillkor:

  1. Särskild returtagning utan ny leverans.
  2. Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
  3. Sent inkommen order.
  4. Order som understiger 15 kolli alt minsta ordervärde per leveranstillfälle.
  5. Reklamationsvillkor
  6. Övrigt

Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska vara anmäld TOMP inom två dagar från leverans.

Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Med leverans avses den fysiska leveransen, också oavsett om signaturen på leveransdokumentet är otydbar eller saknas.

Klicka här för att se vilka dagar du kan får leverans.