Terra Serena

Vinicola Serena grundades 1881 och har sedan dess aldrig upphört att förnya sig, anpassa sig till tiden och marknadens krav samtidigt som uppmärksamheten på kvalitet, miljö och speciellt kunden förblir oförändrad.

Företagsledningen är nu inne på sin femte generation under ledning av två bröder Gerardo och Giorgio Serena, som får hjälp av sina barn Chiara och Luca.

Inom företaget blandas mer än hundra års historia och tradition med innovation och det mest moderna maskineriet, vilket gör att det kan uppnå betydande produktionsvolymer och möta kundernas olika behov.

Kunden har ett brett utbud av olika typer av vin på både fat och flaskor med olika märken och olika typer av produkter inklusive DOC (Controlled Designation of Origin) och DOCG (Controlled and Guaranteed Designation of Origin) kolsyrade och mousserande viner, speciellt Prosecco, och röda och vita kvalitetsviner från IGT.

Företaget, beläget i Conegliano, hanterar olika stadier av produktionscykeln från anskaffning av råvaran – de prisade druvorna från kullarna i Conegliano i Veneto-regionen – till bearbetning och laboratoriekontroll av produkten, från jäsning till tappning.

Vinicola Serena har en stor produktionskraft som, i kombination med erfaret team och organiserad logistik, möjliggör en världsomspännande distribution.