Integritetspolicy

Introduktion

På TOMP Beer, Wine & Spirits AB, nedan kallat TOMP, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, GDPR. Vi har därför tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. En uppdaterad och aktuell integritetspolicy finns alltid på vår webbplats, tomp.se.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av TOMP’s tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nyhetsbrev

TOMP’s nyhetsbrev innehåller information och nyheter inom öl, vin och sprit, och skickas ut kontinuerligt. Vi använder e-postadressen du anger uteslutande till nyhetsbrevet. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst genom att klicka på ”avanmälan” längst ner i brevet. Vi raderar din e-postadress efter avslutad prenumeration.

Personuppgiftsansvarig

TOMP Beer, Wine & Spirits AB (556646-5596), Box 15, 701 40 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Begrepp

Personuppgift:
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person.

Registrerad:
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifter i ett register.

Personuppgiftshandling:
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgifter

TOMP samlar in relevanta personuppgifter som behövs när företag registreras som kund, när företag gör beställningar eller skriver avtal, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation.

Lagring av personuppgifter

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

TOMP’s hantering av dina personuppgifter.

Vi kan använda personuppgifter för följande ändamål beroende på om du är nyhetsbrevsprenumerant, kund, leverantör etc:

 • För att registrera någon som kund/kontaktperson
 • För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
 • För att bearbeta kunders beställningar och leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta kunder vid eventuella problem med beställningar eller leveranser
 • För att besvara kunders frågor och informera kunder om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar, prenumerationer
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, kampanjtidningar eller annan information/kommunikation
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
 • För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster
 • För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
 • För att göra analyser så att vi kan ge kunder relevanta erbjudanden och information
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger våra kunder möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Rättigheter

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

TOMP säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Cookies

En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Cookie filen innehåller mestadels anonym information. tomp.se använder cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookie-filen används för att mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares (Internet Explorer, Opera, Mozilla m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Personuppgiftsansvarig

TOMP Beer, Wine & Spirits AB
Box 15
701 40 Örebro
Sverige

Telefon: +46 (0)19 611 48 80
E-post: info@tomp.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556646-5596