White Lake Vodka

Handelsstoppad.

Denna exceptionellt balanserade och milda vodka är ett kornmaltdestillat där naturligt källvatten har använts under produktionen. Den slutliga filtreringen av vodkan görs genom vit kvartssand. White Lake heter Белое Озеро (Beloe Ozero) på ryska.