Charles Wells

Charles Wells är idag det största privatägda bryggerigruppen i Storbritannien och är ledande inom cask ale och premium lager. Charles Wells 2006 slogs samman med Young’s Brewery 2006 och gick då under namnet Wells & Young. 2015 återgick man dock till ursprungsnamnet, Charles Wells, då man köpte loss resterande del i Young’s. Nu utgör man en stark aktör på den internationella ölmarknaden.

Charles Wells startade bryggeriet i Bedford år 1876 och har under årens lopp mottagit en rad priser och utmärkelser, både i Storbritannien och runt om i världen. Även Young´s bryggeri har gamla anor och startade sin verksamhet då man övertog ett bryggeri i Wandsworth som har anor tillbaka till 1581. Liksom Charles Wells brygger man kvalitativ öl och har tilldelats en rad priser för sina produkter.